Jump to content
Rheolwr gwasanaethau eirioli (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Yn ofynnol ar gyfer ymarfer ar gyfer gwasanaethau eirioli rheoledig i blant a phobl ifanc.

Argymhellir ymarfer ar gyfer yr holl wasanaethau eraill:

  1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

ac

  1. City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

neu

  1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

ac

Wedi cofrestru ar City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

Mae angen i’r rhai sydd wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer ei gwblhau yn ei gyfnod cofrestru 3 mlynedd.

neu

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

ac

Cymhwyster rheoli generig ar yr amod ei fod:

  • yn o leiaf lefel 3
  • ganddo o leiaf 37 credyd
  • wedi’i asesu yn y gweithle ar gyfer cymhwysedd galwadigaethol a bod y person cofrestriedig mewn rôl iechyd neu gofal cymdeithasol perthnasol pan gafodd y cymhwyster ei ymgymryd.

Noder: Mae’r rheolwyr o wasanaethau eirioli i blant a phobl ifanc sy’n dal y Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol neu’r Diploma Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol (y llwybr Rheoli Eiriolaeth Annibynnol) ond dim un o’r cymhwysterau rheolwyr, yn gallu ceisio cofrestru ond fe fydd angen cwblhau un o’r cymwysterau rheoli a restrwyd yn ei cyfnod cofrestru 3 mlynedd.

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu