Jump to content
Eiriolwr iechyd meddwl annibynnol
Share

Oherwydd problem gyda Microsoft, gwiriwch eich ffolderi sbam/ sothach os ydych yn disgwyl e-bost gan Gofal Cymdeithasol Cymru a nodwch fel 'nid sbam'/'nid sothach' lle bo modd. Diolch.

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. City and Guilds Lefel 4 Ymarfer Eiriolaeth Annibynnol (C00/4016/5)

Bydd disgwyl i Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol sy’n meddu ar y City and Guilds Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol ar gyfer llwybr gwahanol e.e. oedolion, plant a phobl ifanc neu galluedd meddwl gwblhau y fframwaith cymhwysedd ar gyfer y rôl.

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu