Jump to content
Eiriolwr galluedd meddyliol annibynnol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. City and Guilds Lefel 4 Ymarfer Eiriolaeth Annibynnol (C00/4016/5)

Bydd disgwyl i Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol sy’n meddu ar y City and Guilds Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol ar gyfer llwybr gwahanol e.e. oedolion, plant a phobl ifanc neu iechyd meddwl gwblhau y fframwaith cymhwysedd ar gyfer y rôl.

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu