Jump to content
Cynllun cyflawni - Cymru iachach: strategaeth gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Rydyn ni wedi datblygu cynllun cyflawni i gefnogi uchelgais strategaeth y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydyn ni wedi datblygu cynllun cyflawni i gefnogi uchelgais strategaeth y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r cynlluniau cyflawni'n rhoi manylion y camau rydyn ni'n eu cymryd yn erbyn pob un o themâu'r strategaeth.

Darllenwch gynllun cyflawni 2022 i 2023

Os hoffech chi gael mwy o fanylion am strategaeth y gweithlu, cysylltwch â workforcestrategy@socialcare.wales

Cyhoeddwyd gyntaf: 6 Mehefin 2024
Diweddariad olaf: 6 Mehefin 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (31.0 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch