Jump to content
Cartref oddi cartref

Nod yr adnodd fideo hwn yw dangos enghreifftiau o arfer da. Mae wedi'i leoli mewn cartref gofal preswyl ar gyfer pobl hŷn ond byddai'r neges yr un fath ar gyfer lleoliadau gofal preswyl eraill. Mae hyn yn cynnwys oedolion, plant neu bobl ifanc. Mae wedi'i fwriadu ar gyfer rheolwyr ac eraill sy'n cefnogi dysgu a hyfforddiant.