Jump to content
Offeryn Asesu a Chymhwystra Cenedlaethol​

Mae’r Côd Ymarfer ar gyfer Rhan 3 yn nodi gofyniad am Offeryn Asesu a Chymhwystra Cenedlaethol i sicrhau dull cyson o ddelio ag asesiadau a chofnodi gwybodaeth.

Gofynion cofnodi cyffredinol ar gyfer asesiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda ffrwd waith o dan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS) i lunio elfen gyntaf yr offeryn. Mae hyn yn cynnwys y gofynion cofnodi cyffredin ar gyfer asesu oedolion, plant a gofalwyr. Lawrlwythwch y gofynion cofnodi cyffredin.

Gall awdurdodau lleol ddefnyddio hyn i wirio bod eu prosesau a’u templedi asesu yn bodloni’r gofynion sylfaenol sydd wedi’u nodi yn y fframwaith deddfwriaethol. Gall awdurdodau lleol hefyd gasglu rhagor o ddata os yw’n berthnasol i’r achos unigol.

Penderfyniad awdurdodau lleol fydd sut orau i gasglu’r data y mae’r ddogfen hon yn sôn amdanynt. Dylai ymarferwyr ddefnyddio iaith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynnal sgwrs yn y ffordd fwyaf priodol i’r unigolyn sy’n cael ei asesu, yn unol â’r cod ymarfer ar asesu anghenion unigolion.

Yn y tymor hwy, bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i ddatblygu un offeryn asesu, yn unol â System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Gofynion cofnodi cyffredin ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth o dan Ran 4 o'r Ddeddf

Siartiau llif

Sut i gael mynediad at ofal a chymorth

Mae'r siartiau llif isod yn egluro'r cysylltiadau rhwng y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a'r Ddeddf Plant 1989 yn y broses o gynllunio gofal i blant:

Mae’r Côd Ymarfer ar gyfer Rhan 3 yn nodi gofyniad am Offeryn Asesu a Chymhwystra Cenedlaethol i sicrhau dull cyson o ddelio ag asesiadau a chofnodi gwybodaeth.

Gofynion cofnodi cyffredinol ar gyfer asesiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda ffrwd waith o dan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS) i lunio elfen gyntaf yr offeryn. Mae hyn yn cynnwys y gofynion cofnodi cyffredin ar gyfer asesu oedolion, plant a gofalwyr. Lawrlwythwch y gofynion cofnodi cyffredin.

Gall awdurdodau lleol ddefnyddio hyn i wirio bod eu prosesau a’u templedi asesu yn bodloni’r gofynion sylfaenol sydd wedi’u nodi yn y fframwaith deddfwriaethol. Gall awdurdodau lleol hefyd gasglu rhagor o ddata os yw’n berthnasol i’r achos unigol.

Penderfyniad awdurdodau lleol fydd sut orau i gasglu’r data y mae’r ddogfen hon yn sôn amdanynt. Dylai ymarferwyr ddefnyddio iaith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynnal sgwrs yn y ffordd fwyaf priodol i’r unigolyn sy’n cael ei asesu, yn unol â’r cod ymarfer ar asesu anghenion unigolion.

Yn y tymor hwy, bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i ddatblygu un offeryn asesu, yn unol â System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Gofynion cofnodi cyffredin ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth o dan Ran 4 o'r Ddeddf

Siartiau llif

Sut i gael mynediad at ofal a chymorth

Mae'r siartiau llif isod yn egluro'r cysylltiadau rhwng y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a'r Ddeddf Plant 1989 yn y broses o gynllunio gofal i blant:

Mae’r Côd Ymarfer ar gyfer Rhan 3 yn nodi gofyniad am Offeryn Asesu a Chymhwystra Cenedlaethol i sicrhau dull cyson o ddelio ag asesiadau a chofnodi gwybodaeth.

Gofynion cofnodi cyffredinol ar gyfer asesiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda ffrwd waith o dan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS) i lunio elfen gyntaf yr offeryn. Mae hyn yn cynnwys y gofynion cofnodi cyffredin ar gyfer asesu oedolion, plant a gofalwyr. Lawrlwythwch y gofynion cofnodi cyffredin.

Gall awdurdodau lleol ddefnyddio hyn i wirio bod eu prosesau a’u templedi asesu yn bodloni’r gofynion sylfaenol sydd wedi’u nodi yn y fframwaith deddfwriaethol. Gall awdurdodau lleol hefyd gasglu rhagor o ddata os yw’n berthnasol i’r achos unigol.

Penderfyniad awdurdodau lleol fydd sut orau i gasglu’r data y mae’r ddogfen hon yn sôn amdanynt. Dylai ymarferwyr ddefnyddio iaith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynnal sgwrs yn y ffordd fwyaf priodol i’r unigolyn sy’n cael ei asesu, yn unol â’r cod ymarfer ar asesu anghenion unigolion.

Yn y tymor hwy, bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i ddatblygu un offeryn asesu, yn unol â System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Gofynion cofnodi cyffredin ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth o dan Ran 4 o'r Ddeddf

Siartiau llif

Sut i gael mynediad at ofal a chymorth

Mae'r siartiau llif isod yn egluro'r cysylltiadau rhwng y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a'r Ddeddf Plant 1989 yn y broses o gynllunio gofal i blant:

Mae’r Côd Ymarfer ar gyfer Rhan 3 yn nodi gofyniad am Offeryn Asesu a Chymhwystra Cenedlaethol i sicrhau dull cyson o ddelio ag asesiadau a chofnodi gwybodaeth.

Gofynion cofnodi cyffredinol ar gyfer asesiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda ffrwd waith o dan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS) i lunio elfen gyntaf yr offeryn. Mae hyn yn cynnwys y gofynion cofnodi cyffredin ar gyfer asesu oedolion, plant a gofalwyr. Lawrlwythwch y gofynion cofnodi cyffredin.

Gall awdurdodau lleol ddefnyddio hyn i wirio bod eu prosesau a’u templedi asesu yn bodloni’r gofynion sylfaenol sydd wedi’u nodi yn y fframwaith deddfwriaethol. Gall awdurdodau lleol hefyd gasglu rhagor o ddata os yw’n berthnasol i’r achos unigol.

Penderfyniad awdurdodau lleol fydd sut orau i gasglu’r data y mae’r ddogfen hon yn sôn amdanynt. Dylai ymarferwyr ddefnyddio iaith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynnal sgwrs yn y ffordd fwyaf priodol i’r unigolyn sy’n cael ei asesu, yn unol â’r cod ymarfer ar asesu anghenion unigolion.

Yn y tymor hwy, bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i ddatblygu un offeryn asesu, yn unol â System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Gofynion cofnodi cyffredin ar gyfer cynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth o dan Ran 4 o'r Ddeddf

Siartiau llif

Sut i gael mynediad at ofal a chymorth

Mae'r siartiau llif isod yn egluro'r cysylltiadau rhwng y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a'r Ddeddf Plant 1989 yn y broses o gynllunio gofal i blant:

Cyfarwyddyd Cofnodi Mesuriadau Canlyniadau Personol

Cyhoeddwyd y Cyfarwyddyd Cofnodi Mesuriadau Canlyniadau Personol ym mis Tachwedd 2016. Mae'n rhoi fframwaith ar gyfer cofnodi a mesur cynnydd yn erbyn canlyniadau personol yn ystod y broses o ofal a chymorth.

Lawrlwythwch y cyfarwyddyd yma.

Cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol datganiad wrth lansio'r cyfarwyddyd ar 18 Tachwedd 2016. Gallwch ddarllen y datganiad yma.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 27 Gorffennaf 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (40.9 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch