Jump to content
Cwestiynau cyffredin - Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Rhan 3 – Asesu Anghenion Unigolion

Rhan 3 – Asesu Anghenion Unigolion

Rhan 6 – Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya

Rhan 6 – Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya

Rhan 7 – Diogelu

Rhan 7 – Diogelu

Rhan 9 – Cydweithrediad a Phartneriaeth

Rhan 9 – Cydweithrediad a Phartneriaeth

Rhan 10 – Cwynion, Sylwadau a Gwasanaethau Eirioli

Rhan 10 – Cwynion, Sylwadau a Gwasanaethau Eirioli

Rhan 11 – Amrywiaeth a Chyffredinol

Rhan 11 – Amrywiaeth a Chyffredinol

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Mai 2017
Diweddariad olaf: 19 Rhagfyr 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (30.2 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch