Jump to content
​Egwyddorion y Ddeddf

Beth mae'r Ddeddf yn ei olygu i mi?

Mae'r adnodd dysgu a datblygu hwn, a anelir at weithwyr rheng flaen, yn ystyried gwybodaeth allweddol am y Ddeddf a'r egwyddorion sy'n sail iddi, yn ogystal â sut y gellir defnyddio'r egwyddorion yn ymarferol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 3 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (28.8 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch