Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Ymgynghoriad ar ganllawiau drafft ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol
Ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar ganllawiau drafft ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol

- | Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Hoffwn ni gael eich barn ar ein canllawiau drafft i weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol.

Rydyn ni’n cyhoeddi’r canllawiau hyn oherwydd nodwyd cyfryngau cymdeithasol fel maes y mae angen mwy o ganllawiau yn ei gylch yn ystod ein hymgynghoriadau diweddar.

Mae’r canllawiau drafft yn edrych ar:

  • beth rydyn ni’n meddwl wrth y term cyfryngau cymdeithasol
  • y rhannau o’r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol sy’n berthnasol i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn briodol
  • awgrymiadau ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol a chydymffurfio â safonau proffesiynol.

Sut alla i gymryd rhan?

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, lawrlwythwch y ddogfen ymgynghoriad isod a chwblhewch ein harolwg byr ar-lein.