Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Ymgynghoriad

Gweddnewid gofal yn yr 21ain ganrif

24 Gorffennaf 2017 - 16 Hydref 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Ymgynghoriad wedi cau - ymateb wedi'i gyhoeddi

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad ar Drawsnewid Gofal yn yr 21ain Ganrif. Cawsom nifer fawr o ymatebion, ac rydym wedi ystyried eich adborth a thrafod ei oblygiadau â Llywodraeth Cymru. Mae adroddiad sy'n crynhoi yr adborth a dderbyniwyd a'r camau nesaf nawr ar gael.Mae cynigion i helpu trawsnewid safonau gofal a chodi safonau y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi eu cyhoeddi. 

Cyfle i ddweud eich dweud ar newidiadau i’n ffioedd, gofynion o ran cymwysterau gweithwyr gofal cartref, rheolau addasrwydd i ymarfer a’r Côd Ymarfer ar gyfer Pobl sy’n Cyflogi Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.

Mae'r arolwg ar gael ar-lein trwy'r ddolen isod. Os hoffech chi gwblhau'r ddogfen ymgynghori, gallwch ei hanfon at ymgynghoriadau@gofalcymdeithasol.cymru

Icon dogfen
Dogfen
Gweddnewid gofal yn yr 21ain ganrif: Dogfen ymgynghori