Jump to content
Gweddnewid gofal yn yr 21ain ganrif
Ymgynghoriad

Gweddnewid gofal yn yr 21ain ganrif

- | Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Ymgynghoriad wedi cau - ymateb wedi'i gyhoeddi

    Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad ar Drawsnewid Gofal yn yr 21ain Ganrif. Cawsom nifer fawr o ymatebion, ac rydym wedi ystyried eich adborth a thrafod ei oblygiadau â Llywodraeth Cymru. Mae adroddiad sy'n crynhoi yr adborth a dderbyniwyd a'r camau nesaf nawr ar gael.


Mae cynigion i helpu trawsnewid safonau gofal a chodi safonau y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi eu cyhoeddi.

Cyfle i ddweud eich dweud ar newidiadau i’n ffioedd, gofynion o ran cymwysterau gweithwyr gofal cartref, rheolau addasrwydd i ymarfer a’r Côd Ymarfer ar gyfer Pobl sy’n Cyflogi Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.

Mae'r arolwg ar gael ar-lein trwy'r ddolen isod. Os hoffech chi gwblhau'r ddogfen ymgynghori, gallwch ei hanfon at ymgynghoriadau@gofalcymdeithasol.cymru