Ymgynghoriadau

Gweddnewid gofal yn yr 21ain ganrif

24 Gorffennaf 2017 - 16 Hydref 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad ar Drawsnewid Gofal yn yr 21ain Ganrif. Cawsom nifer fawr o ymatebion, ac rydym bellach yn ystyried eich adborth a thrafod ei oblygiadau â Llywodraeth Cymru. Cadwch olwg ar ein gwefan dros yr wythnosau nesaf am ein hymateb ffurfiol i'r ymgynghoriad.


Mae cynigion i helpu trawsnewid safonau gofal a chodi safonau y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi eu cyhoeddi. 

Cyfle i ddweud eich dweud ar newidiadau i’n ffioedd, gofynion o ran cymwysterau gweithwyr gofal cartref, rheolau addasrwydd i ymarfer a’r Côd Ymarfer ar gyfer Pobl sy’n Cyflogi Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.

Mae'r arolwg ar gael ar-lein trwy'r ddolen isod. Os hoffech chi gwblhau'r ddogfen ymgynghori, gallwch ei hanfon at ymgynghoriadau@gofalcymdeithasol.cymru