Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Ymgynghoriad

Cynllun cydraddoldeb strategol drafft

16 Mawrth 2018 - 27 Ebrill 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn

Rydym eisiau eich barn am ein cynllun cydraddoldeb strategol cyntaf a’n hamcanion cydraddoldeb.

Mae ein cynllun cydraddoldeb strategol pedair blynedd yn nodi sut y byddwn yn hyrwyddo cyfle cyfartal drwy ein gwaith i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, eu teuluoedd, gofalwyr, y gweithlu sy'n darparu’r gofal a’r cymorth, ein staff ac aelodau’r bwrdd.

Mae ein cynllun yn seiliedig ar egwyddor hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth. Mae'n nodi:

  • ein chwe amcan cydraddoldeb
  • sut byddwn yn canfod ac yn casglu gwybodaeth am gydraddoldeb
  • sut byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am gydraddoldeb
  • sut byddwn yn cynnal asesiadau effaith
  • sut byddwn yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r dyletswyddau cydraddoldeb i'n staff.

I wneud yn siŵr bod ein hamcanion yn adlewyrchu cynifer o safbwyntiau amrywiol â phosibl, fe wnaethom eu datblygu gyda chyfraniad gan nifer o bobl sy'n rhannu un neu fwy o nodweddion gwarchodedig.

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, lawrlwythwch y cynllun cydraddoldeb strategol drafft isod a chwblhau’r arolwg ar-lein byr. Gallwch hefyd lawrlwytho a chwblhau’r cwestiynau isod a’i ddychwelyd i ni trwy e-bost neu’r post.

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 27 Ebrill 2018.

Icon dogfen
Dogfen
Dogfen ymgynghori cynllun cydraddoldeb strategol drafft
Icon dogfen
Dogfen
Cwestiynau ymgynghori ar gyfer ein cynllun cydraddoldeb strategol drafft