Jump to content
Canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol
Ymgynghoriad

Canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

- | Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau. ​

    Diolch am eich sylwadau. Mae adroddiad yr ymgynghoriad nawr ar gael.

Er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn addas i'r diben rydym wedi adolygu'r canllawiau ymarfer ar gyfer:

  • rheolwyr gofal cymdeithasol
  • gweithwyr cymdeithasol
  • gweithwyr gofal preswyl i blant.

Y prif newidiadau yw:

  • i ddefnyddio iaith syml gan ddefnyddio Cymraeg clir
  • i sicrhau cysondeb, lle bo angen, ar draws canllawiau.
  • sicrhau bod y canllawiau yn gyson â deddfwriaeth newydd
  • i gynnwys gwybodaeth am Gôd Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr Gofal Cymdeithasol

Mae'r ymgynghoriad yn gyfle i chi gael dweud eich dweud am y newidiadau ac i gynnig unrhyw sylwadau eraill. Rydym hefyd yn awyddus i ddarganfod sut rydych chi'n defnyddio'r arweiniad yn eich rôl chi.

Rhowch eich sylwadau ar ein tri canllaw neu'r un mwyaf perthnasol i chi trwy ddefnyddio'r arolwg.