Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Ymunwch â'n cymuned newydd ar bwnc gofal sy'n seiliedig ar le
Newyddion

Ymunwch â'n cymuned newydd ar bwnc gofal sy'n seiliedig ar le

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni'n lansio cymuned newydd ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gofal sy'n seiliedig ar le.

Mae ymagwedd sy'n seiliedig ar le yn golygu gweithio gyda phobl sy'n darparu cymorth mewn ardal i fynd i'r afael ag anghenion unigryw'r bobl yno.

Byddwn yn rhoi mynediad i blatfform ar-lein i aelodau i rannu eu syniadau, tra byddwn hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar bynciau sydd o bwys i'r gymuned.

Cofrestrwch nawr i gysylltu ag eraill sy'n datblygu gofal sy'n seiliedig ar le yn eu hardal ac i ddysgu ganddynt.

Cysylltwch â Lilla Vér ar lilla.ver@gofalcymdeithasol.cymru i ddarganfod mwy neu i ddod yn aelod.

Pam ddylech chi ymuno â'r gymuned?

  • Mae’n rhad ac am ddim, ac yn agored i unrhyw un yng Nghymru sydd â diddordeb mewn defnyddio dulliau gofal a chymorth sy'n seiliedig ar le.
  • Gallwch ddefnyddio ein platfform ar-lein i rannu gwybodaeth, syniadau, digwyddiadau ac adnoddau gydag eraill.
  • Byddwn yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ar gyfer aelodau ein cymuned, lle byddwn yn canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei ddysgu oddi wrth ein gilydd a sut y gallwn roi ein dysgu ar waith.

Ymunwch â'n digwyddiad dysgu cyntaf!

Byddwn yn clywed gan dîm cymorth taliadau uniongyrchol Cyngor Abertawe am eu hymgyrch Recriwtio Lleol yn y digwyddiad cyntaf yn ein Cyfres Archwilio.

Bydd aelodau’r tîm yn trafod eu profiad o gydweithio i wneud cysylltiadau rhwng cynorthwywyr personol a’r rhai sy’n chwilio am gymorth.

Rydyn ni'n cynnal y digwyddiad ar Zoom am 1pm ar 26 Mehefin. E-bostiwch Lilla ar lilla.ver@gofalcymdeithasol.cymru i archebu eich lle.