Jump to content
Lansio hyfforddiant ar-lein newydd i roi mwy o hyder i weithwyr gofal weithio gyda thechnoleg ddigidol
Newyddion

Lansio hyfforddiant ar-lein newydd i roi mwy o hyder i weithwyr gofal weithio gyda thechnoleg ddigidol

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae cwrs e-ddysgu newydd wedi cael ei lansio ar gyfer y sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru i godi hyder gweithwyr wrth ddefnyddio technoleg ddigidol.

Wedi’i gyflwyno mewn partneriaeth rhwng Cymunedau Digidol Cymru, Hyder Digidol, Iechyd a Lles a Gofal Cymdeithasol Cymru, mae’r adnodd Eich rôl a thechnoleg ddigidol wedi’i gynllunio i helpu’r gweithlu gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar i ddefnyddio technoleg ddigidol yn well i ymgysylltu ag unigolion a’u cefnogi wrth ofalu amdanynt.

Mae’r cwrs dwyieithog ar-lein, sydd ar gael i bawb sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar a gofal plant, yn defnyddio enghreifftiau o fywyd go iawn ac ystod o atebion ymarferol ar sut y gall technoleg ddigidol wella lleoliad gofal.

Dywedodd Laura Phillips, Rheolwr Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru: “Mae’r gweithlu gofal cymdeithasol yn rhyngweithio’n ddyddiol ag unigolion a fydd yn elwa llawer o fabwysiadu technoleg ddigidol. O brofiad blaenorol, rydym yn gweld y gall technoleg ddigidol roi gwerth gwirioneddol i'r rhai sy'n derbyn gofal os yw'r buddion yn hygyrch.

“Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru i lansio’r cwrs Eich rôl a thechnoleg ddigidol, sy’n gweld y gweithlu gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yn cael yr offer i ddeall yn well sut y gellir defnyddio technoleg o ddydd i ddydd i gefnogi unigolion sy’n derbyn gofal. Y gobaith yw y gall y gweithlu gofal gymryd y cyfrifoldeb i ddysgu am dechnoleg gwella gofal, fel y gallsgiliau digidol a gwybodaeth lledaenu i unigolion ledled Cymru.”

“Gall helpu rhywun i ddefnyddio technoleg ddigidol fod mor syml â dangos iddynt sut i anfon neges, galwad fideo i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, defnyddio seinyddion clyfar i osod nodiadau atgoffa, rheoli eu goleuo a’u gwresogi, neu sut i ddangos iddynt ddal i fyny ar raglenni teledu. Mae’r cwrs Eich rôl a thechnoleg ddigidol yn rhoi cyflwyniad i dechnoleg ddigidol, wedi’i deilwra i’r lleoliad gofal, sy’n ceisio tanio diddordeb mewn defnyddio technoleg yn amlach ac mewn ffyrdd mwy ystwyth i gefnogi llesiant unigolion.”

Dywedodd Gemma Halliday, sy’n arwain ar ddysgu digidol Gofal Cymdeithasol Cymru: “Y cwrs e-ddysgu hwn yw’r ail mewn cyfres o adnoddau hyfforddi ar-lein ar gyfer y sector gofal yr ydym wedi bod yn eu datblygu gyda phartneriaid. Ac, yn yr achos hwn, rydym wrth ein bodd ein bod wedi gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau Digidol Cymru.

“Gyda thechnoleg ddigidol yn chwarae rhan fwyfwy blaenllaw yn ein bywydau bob dydd, mae’n bwysig ein bod yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen ar weithwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar i’w defnyddio yn y modd mwyaf effeithiol wrth ddarparu gofal a chymorth i eraill.

“Yn benodol, rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth o’r cwrs hwn yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth i weithwyr gofal cymdeithasol o sut y gall technoleg ddigidol eu helpu i ddarparu mwy o’r hyn sydd bwysicaf i’r unigolion y maent yn eu cefnogi fel y gallant gyflawni’r canlyniadau y maent eu heisiau.”