Jump to content
Fframwaith sefydlu Cymru gyfan yn cau i gyfrifon newydd o 1 Mawrth
Newyddion

Fframwaith sefydlu Cymru gyfan yn cau i gyfrifon newydd o 1 Mawrth

| Gofal Cymdeithasol Cymru

O 1 Mawrth, ni fydd yn bosib creu cyfrif newydd ar safle gweithlyfrau digidol y Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, a elwir y ‘Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd’ gynt.

Ond, gall rheolwyr a gweithwyr sydd eisoes gyda chyfrifon barhau i’w defnyddio a gwneud newidiadau i’r gweithlyfrau hyd at 1 Hydref.

Beth mae hyn yn ei olygu

O 1 Mawrth, ni fyddwch chi’n gallu:

  • creu cyfrif newydd fel cyflogwr
  • gwahodd gweithwyr i greu cyfrif
  • creu cyfrif newydd fel gweithiwr.

Os oes gennych chi gyfrif ar y safle yn barod, o nawr hyd at 31 Hydref gallwch lawrlwytho a chadw unrhyw weithlyfrau sydd wedi’u cwblhau'n llawn a’u cymeradwyo, er mwyn eu defnyddio yn y dyfodol.

Ni fydd gennych chi fynediad i’ch cyfrif ar ôl 31 Hydref.

Pam fod hyn yn newid?

Rydyn ni’n cau’r safle fis Hydref gan nad ydy gweithwyr gofal cymdeithasol bellach yn defnyddio’r FfSCG i gofrestru â ni.

Nawr, gall gweithwyr gofal cymdeithasol gofrestru os oes ganddynt y cymhwyster gofynnol neu os ydy eu cyflogwr wedi asesu eu bod yn gymwys i gofrestru. Mae asesiad cyflogwr yn caniatáu i gyflogwyr gymeradwyo cais eu gweithwyr i gofrestru ar ôl eu hasesu yn erbyn rhestr o gymwyseddau.

Rydyn ni wrthi’n datblygu adnodd digidol newydd i gefnogi’r llwybr asesiad gan gyflogwr. Gobeithio bydd hwn ar gael yn hwyrach yn y flwyddyn.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar induction@socialcare.wales