Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Dywedwch wrthym sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eich iechyd a’ch llesiant
Newyddion

Dywedwch wrthym sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eich iechyd a’ch llesiant

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym am glywed gan weithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol am sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eich iechyd a’ch llesiant.

Rhowch wybod i ni am eich bywyd gwaith a sut rydych chi wedi bod yn ymdopi yn ystod y pandemig trwy lenwi arolwg byr, sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Ulster gyda’n cefnogaeth.

Trwy lenwi’r arolwg, rydych yn helpu ymchwilwyr i gael darlun cliriach o’r effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Beth mae’r ymchwil wedi’i ddatgelu hyd yn hyn

Dyma’r pumed arolwg mewn cyfres sydd wedi bod yn edrych ar brofiadau’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ar adegau amrywiol ers dechrau’r pandemig.

Mae canlyniadau’r pedwerydd arolwg, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn datgelu bod y gweithlu’n cael trafferth o hyd â’r newidiadau a achoswyd gan y pandemig. Mae’r newidiadau hyn wedi gosod galwadau ychwanegol ar staff, gan arwain at gynnydd mewn straen a llai o forâl a boddhad â’r gwaith.

Sut i gymryd rhan

Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg yma. Ni ddylai gymryd mwy na 15 munud i’w lenwi a bydd eich ymatebion yn gwbl ddienw.

Mae’r arolwg ar agor tan 8 Gorffennaf.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Patricia Gillen ar p.gillen@ulster.ac.uk neu patricia.gillen@southerntrust.hscni.net neu Dr Ruth Neil ar r.neill@ulster.ac.uk.