Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Dywedwch wrthym sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eich iechyd a’ch llesiant
Newyddion

Dywedwch wrthym sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eich iechyd a’ch llesiant

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni am glywed gan weithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol am sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eich iechyd a’ch llesiant.

Rhowch wybod i ni am eich bywyd gwaith a sut rydych chi wedi bod yn ymdopi trwy lenwi arolwg byr sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Ulster gyda’n cefnogaeth.

Trwy lenwi’r arolwg, rydych chi’n helpu ymchwilwyr i gael darlun cliriach o’r effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Beth mae’r ymchwil wedi’i ddatgelu hyd yn hyn

Dyma’r chweched arolwg mewn cyfres sydd wedi bod yn edrych ar brofiadau’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ar adegau amrywiol ers dechrau’r pandemig.

Mae canlyniadau’r pumed arolwg, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn datgelu bod y gweithlu’n cael trafferth o hyd â’r newidiadau a achoswyd gan y pandemig.

Mae’r arolwg yn dangos er bod mai Cymru sy’n adrodd yr ansawdd bywyd Gwaith uchaf ymhlith gwledydd y DU, mae ansawdd bywyd gwaith a llesiant wedi parhau i ddirywio yn y sector.

Sut i gymryd rhan

Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg yma. Ni ddylai gymryd mwy na 15 munud i’w lenwi a bydd eich ymatebion yn gwbl ddienw.

Mae’r arolwg ar agor tan 13 Ionawr.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Dr Paula McFadden ar p.mcfadden@ulster.ac.uk neu hscworkforcestudy@gmail.com.