Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Dangosfwrdd newydd ar gyfer deall gwariant awdurdodau lleol ar ofal cymdeithasol

24 Chwefror 2020
Gofal Cymdeithasol Cymru

Yn ddiweddar, lansiwyd dangosfwrdd newydd gennym yn dangos gwariant awdurdodau lleol ar ofal cymdeithasol. Mae’r dangosfwrdd newydd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg, fel rhan o’n porth data gofal cymdeithasol cenedlaethol ar gyfer Cymru ac mae’n darparu gwybodaeth am wariant awdurdodau lleol yng Nghymru.

Prif bwrpas ein dangosfwrdd yw gwneud hi’n haws i ddefnyddwyr weld y data sydd ei angen arnynt.

Rydym ni wedi darparu golwg lefel uchel, gan gynnwys tueddiadau gwariant awdurdodau lleol ar wasanaethau gofal a chymorth, er mwyn llywio eich prosesau cynllunio gwasanaethau.

Sut mae’n gweithio?

Mae’r dangosfwrdd yn cynnwys system hawdd i’w defnyddio a gallwch weld gwariant ac incwm awdurdodau lleol unigol a lluosog yng Nghymru dros nifer o flynyddoedd.

Gallwch weld tueddiadau gwariant ac incwm a’u cymharu ar draws amrywiaeth o ddarpariaeth gwasanaethau.

Pa wybodaeth sydd ar gael i mi?

Rydym wedi rhannu’r data fel a ganlyn:

Yr holl wariant gofal cymdeithasol.

Gwasanaethau i Oedolion – gan gynnwys data gwariant ar:

 • - Pobl 65 oed a hŷn
 • - Oedolion o dan 65 oed sydd ag anableddau dysgu
 • - Oedolion o dan 65 oed sydd ag anableddau corfforol neu nam ar y synhwyrau
 • - Oedolion o dan 65 oed sydd ag anghenion iechyd meddwl
 • - Gwasanaethau eraill i oedolion i bobl o dan 65 oed
 • - Strategaeth gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau oedolion

Gwasanaethau i Blant a Theuluoedd - gan gynnwys data gwariant ar:

 • Blant sy’n derbyn gofal
 • Diogelu gwasanaethau plant a phobl ifanc
 • Canolfannau plant, Dechrau’n Deg a’r Blynyddoedd Cynnar
 • Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
 • Gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid
 • Gwasanaethau erailli i blant a theuluoedd
 • Gwasanaethai i bobl ifanc
 • Gwasanaethau i blant ceiswyr lloches

Mae hyn yn galluogi awdurdodau lleol i ddeall sut mae eu gwariant yn cymharu ag awdurdodau cyfagos neu awdurdodau eraill ac yn eu galluogi i ofyn y cwestiwn am arbedion effeithlonrwydd posibl.

Ar dudalen 4 y dangosfwrdd gallwch adolygu’r data ‘cost y pen’. Mae hyn yn galluogi awdurdodau lleol i gymharu gwariant yn uniongyrchol ar draws gwahanol awdurdodau fesul pen.

Er enghraifft, yn 2018/19 roedd y gwariant y pen ar blant sy'n derbyn gofal yn amrywio o £34,000 i £56,000 y plentyn, ac roedd y gwariant y pen ar oedolion dan 65 oed ag anabledd dysgu yn amrywio o £37,000 i £55,000 yr oedolyn yng Nghymru.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am ein dangosfwrdd gwariant awdurdodau lleol ar ofal cymdeithasol, Cysylltwch â ni.