Skip to main content
Cymraeg English
Gweithiwr gofal plant yn chwarae efo plant
 
Gwasanaethau cymdeithasol a llesiant
 

​Y Ddeddf a'i fframwaith cyfreithiol ehangach

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru cyfres o ddigwyddiadau ym mis Tachwedd 2015 a mis Ionawr 2016 i alluogi’r rheini fydd yn gweithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i wneud y canlynol:

  • cael trosolwg o'r fframwaith deddfwriaethol llawn
  • cael y wybodaeth ddiweddaraf am y gyfres olaf o reoliadau a chodau ymarfer o dan y Ddeddf
  • ystyried eu rôl allweddol, a rôl eu timau a'u partneriaid cyflenwi, i fodloni gofynion y Ddeddf

Mae dolenni i holl ddeunyddiau'r digwyddiadau isod.

Ionawr 2016

Cyflwyniadau llawn

Cyflwyniadau gweithdy

Tachwedd 2015

Cyflwyniadau llawn

Cyflwyniadau gweithdy

Cynnwys wedi diweddaru ar 05 Ebrill 2017
 
 

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.