Jump to content
​Y Ddeddf a'i fframwaith cyfreithiol ehangach

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru cyfres o ddigwyddiadau ym mis Tachwedd 2015 a mis Ionawr 2016 i alluogi’r rheini fydd yn gweithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i wneud y canlynol:

  • cael trosolwg o'r fframwaith deddfwriaethol llawn
  • cael y wybodaeth ddiweddaraf am y gyfres olaf o reoliadau a chodau ymarfer o dan y Ddeddf
  • ystyried eu rôl allweddol, a rôl eu timau a'u partneriaid cyflenwi, i fodloni gofynion y Ddeddf

Mae dolenni i holl ddeunyddiau'r digwyddiadau isod.

Ionawr 2016

Cyflwyniadau llawn

Cyflwyniadau gweithdy

Tachwedd 2015

Cyflwyniadau llawn

Cyflwyniadau gweithdy

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (39.4 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch