Skip to main content
Cymraeg English
Gweithiwr gofal plant yn chwarae efo plant
 
Gwasanaethau cymdeithasol a llesiant
 

Cwestiynau cyffredin - Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Rhan 3 – Asesu Anghenion Unigolion

Rhan 6 – Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya

Rhan 7 – Diogelu

Rhan 9 – Cydweithrediad a Phartneriaeth

Rhan 10 – Cwynion, Sylwadau a Gwasanaethau Eirioli

Rhan 11 – Amrywiaeth a Chyffredinol

Cynnwys wedi diweddaru ar 05 Mai 2017
 
 

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.