Skip to main content
Cymraeg English
Gweithiwr gofal plant yn chwarae efo plant
 
 

Arweiniad statudol

Cyhoeddwyd canllawiau statudol mewn perthynas â Rhan 7 y Ddeddf:

Yn gysylltiedig â Rhan 8 o'r Ddeddf, mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru wedi cynhyrchu:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfres o dempledi gallwch ddefnyddio i gefnogi adolygiadau ymarfer plant ac oedolion. Gallwch eu lawrlwytho o'r dolenni isod:

Datblygwyd Arweiniad Statudol mewn perthynas a Rhan 9 o'r Ddeddf. Mae dolenni i'r arweiniad statudol ar gael isod:

Datblygwyd canllawiau statudol o dan adran 169 o'r Ddeddf. Dylid darllen y canllawiau statudol ochr yn ochr â chanllawiau statudol Rhan 9 ar drefniadau partneriaeth. Mae Rhan 2 y Cod Ymarfer (Swyddogaethau Cyffredinol) hefyd yn berthnasol, ac yn benodol Penodau 2 A a B.

Cynnwys wedi diweddaru ar 03 Medi 2018

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.