Skip to main content
Cymraeg English
Unigolion Cyfrifol

Nod yr adnodd gwybodaeth a dysgu hwn ydy rhoi trosolwg o'r hyn mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn ei feddwl i Unigolion Cyfrifol. 

Mae'r adnodd hefyd yn berthnasol i ddarparwyr gwasanaethau a rheolwyr o ran deall rôl Unigolion Cyfrifol a pherthynas y rôl hwnnw â'u rolau a chyfrifoldebau eu hunain.

Dogfen
Adnodd Gwybodaeth a Dysgu ar gyfer Unigolion Cyfrifol
doc
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.