Skip to main content
Cymraeg English
Adnoddau dysgu / Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

​Mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a'r trydydd sector

Canllaw i adnoddau

Mae Rhan 2, Adran 16 o'r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i hyrwyddo mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, gwasanaethau sy'n cael eu harwain gan ddefnyddwyr a'r trydydd sector i ddarparu gofal a chymorth, a gwasanaethau ataliol.

Mae'r canllaw isod yn cynnwys nifer o wahanol adnoddau a gwybodaeth i gefnogi'r gwaith o hyrwyddo a datblygu hwn. Mae'r ddogfen ar gael mewn fersiwn PDF neu Word.

Dogfen
Canllaw i adnoddau mentrau cymdeithasol – Rhagfyr 2016
Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae gwefan Busnes Cymdeithasol Cymru gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys gwybodaeth am sut i ddechrau menter gymdeithasol, yn ogystal â gwybodaeth am redeg, tyfu a chyllido busnes cymdeithasol.

Dolen
Busnes Cymdeithasol Cymru
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.