Jump to content
​Mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd ar trydydd sector

Canllaw i adnoddau

Mae Rhan 2, Adran 16 o'r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i hyrwyddo mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, gwasanaethau sy'n cael eu harwain gan ddefnyddwyr a'r trydydd sector i ddarparu gofal a chymorth, a gwasanaethau ataliol.

Mae'r canllaw isod yn cynnwys nifer o wahanol adnoddau a gwybodaeth i gefnogi'r gwaith o hyrwyddo a datblygu hwn. Mae'r ddogfen ar gael mewn fersiwn PDF neu Word.

Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae gwefan Busnes Cymdeithasol Cymru gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys gwybodaeth am sut i ddechrau menter gymdeithasol, yn ogystal â gwybodaeth am redeg, tyfu a chyllido busnes cymdeithasol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (30.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch