Skip to main content
Cymraeg English
Adnoddau dysgu / Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

​Mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a'r trydydd sector

Trosolwg

Mae'r gyfres o bum ffeil ffeithiau hyn, a ddatblygwyd gan Anabledd Cymru a’r Fforwm Cydweithredu Cymdeithasol, yn anelu i'ch helpu gweithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, gan ganolbwyntio’n benodol ar fentrau cydweithredol dan arweiniad defnyddwyr.

Nod yr adnoddau yw gwella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o fentrau cydweithredol dan arweiniad defnyddwyr wrth ddarparu gofal a chymorth cymdeithasol; symbylu datblygiad o fentrau cydweithredol er darparu gofal a chymorth cymdeithasol; a darparu gwybodaeth er cefnogi mentrau cydweithredol dan arweiniad defnyddwyr.

Dogfen
Cyflwyniad mentrau cydweithredol dan arweiniad defnyddwyr a'r Ddeddf
pdf
Dogfen
Beth yw mentrau cydweithredol?
pdf
Dogfen
Mentrau cydweithredol yn darparu gofal a chymorth cymdeithasol
pdf
Dogfen
Enghreifftiau mentrau cydweithredol dan arweiniad defnyddwyr
pdf
Dogfen
Sut i sefydlu menter gydweithredol dan arweiniad defnyddwyr
pdf
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.