Skip to main content
Cymraeg English
Canllaw adnoddau dulliau integredig o hyrwyddo llesiant

Mae'r canllaw i adnoddau hwn yn rhoi enghreifftiau o ddulliau o hyrwyddo llesiant gan y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau megis tai, cludiant, yr amgylchedd, priffyrdd a hamdden, yn ogystal â'r celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol.

Dogfen
Canllaw adnoddau dulliau integredig o hyrwyddo llesiant
Y Cynnig Rhagweithiol

Datblygwyd y pecyn cymorth hwn gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo staff yn y sectorau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol i ddarparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' i ddefnyddwyr gwasanaethau yn unol ag amcanion y fframwaith strategol Mwy na geiriau....

Os hoffwch dderbyn copi caled o’r adnodd, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Polisi Iaith Gymraeg drwy e-bostio uned-yr-iaith@cymru.gsi.gov.uk.

Dolen
Gwireddu'r Cynnig Rhagweithiol – gwasanaethau a gofal cymdeithasol
Dolen
Gwireddu'r Cynnig Rhagweithiol – iechyd
Dolen
Delivering the Active Offer fideos (Saesneg yn unig)
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.