Jump to content
Llesiant

Canllaw adnoddau dulliau integredig o hyrwyddo llesiant

Mae'r canllaw i adnoddau hwn yn rhoi enghreifftiau o ddulliau o hyrwyddo llesiant gan y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau megis tai, cludiant, yr amgylchedd, priffyrdd a hamdden, yn ogystal â'r celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol.

Y Cynnig Rhagweithiol

Datblygwyd y pecyn cymorth hwn gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo staff yn y sectorau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol i ddarparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' i ddefnyddwyr gwasanaethau yn unol ag amcanion y fframwaith strategol Mwy na geiriau....

Os hoffwch dderbyn copi caled o’r adnodd, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Polisi Iaith Gymraeg drwy e-bostio uned-yr-iaith@cymru.gsi.gov.uk.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Mai 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (32.4 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch