Skip to main content
Cymraeg English
​Pecyn trosolwg ac ymwybyddiaeth

Mae’r adnoddau gwybodaeth ac ymwybyddiaeth wedi’u llunio i roi trosolwg i chi o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, a beth mae’n ei olygu i’r sector gofal cymdeithasol.

Mae’r adnoddau'n cynnwys cyflwyniad PowerPoint, ffilm fer sydd wedi’i hanimeiddio a phedair taflen ar rannau allweddol o’r Ddeddf. Fe’u datblygwyd gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ar ran Cyngor Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, a Llywodraeth Cymru.

Dogfen
Cyflwyniad i'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)
Fideo
Ffilm Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)
Dogfen
Taflen – goblygiadau ar gyfer darparwyr gwasanaethau
Dogfen
Taflen – cyflwyniad i'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)
Dogfen
Taflen - unigolion cofrestredig
Dogfen
Taflen – unigolion cyfrifol
Dogfen
Taflen – goblygiadau ar gyfer awdurdodau lleol
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.