Skip to main content
Cymraeg English
Cyflwyniad dosbarth arbenigol ar gydgynhyrchu

Cydgynhyrchu yw un o brif egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae'n golygu gweithio gyda a chynnwys unigolion, eu teulu, ffrindiau a gofalwyr fel eu bod yn derbyn y gofal a'r cymorth gorau posibl.

Seiliwyd y dosbarthiadau arbenigol ar gydgynhyrchu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyflwyniad hwn. Ruth Dineen a Noreen Blanluet, cyd-sylfaenwyr Cydgynhrchu Cymru, oedd yn gyfrifol am gynllunio a darparu'r dosbarthiadau.

Dogfen
Cyflwyniad dosbarth arbenigol ar gydgynhyrchu
Dogfen
Adeiladu gofal a chymorth gyda'n gilydd
doc
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.