Skip to main content
Cymraeg English
Adnoddau i arweinwyr

Set o adnoddau y gellir eu defnyddio gan arweinwyr strategol, rheolwyr a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i'w helpu i ddeall eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a rhoi'r Ddeddf honno ar waith hyd eithaf eu gallu yn eu sefydliadau a'u cymunedau.

Dogfen
Adnoddau i arweinwyr – modiwl 1
Dogfen
Adnoddau i arweinwyr – modiwl 2
Dogfen
Adnoddau i arweinwyr – modiwl 3
Dogfen
Adnoddau i arweinwyr – modiwl 4
Fideo
Adnoddau i arweinwyr – modiwl 5
Gweithdai datblygu'r sefydliad i reolwyr

Lluniwyd y gweithdai hyn i helpu rheolwyr sydd â chyfrifoldeb dros gynllunio strategol ar gyfer cyflenwi darpar wasanaethau sy’n diwallu gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac yn benodol yn cyfrannu at Ganlyniadau Llesiant Cenedlaethol. Mae yna dau weithdy, a luniwyd fel hanner diwrnod o weithgaredd datblygu – newid meddylfryd a mesur cynnydd.

Cafodd y modiwl hyfforddi a’r canllaw hwn eu hysgrifennu ar gyfer y rhai sy’n cynnal gweithdai ac mae’n cynnwys ymarferion, awgrymiadau ar gyfer trafodaethau grŵp a phwyntiau i’w hystyried, y gall y trefnwyr eu defnyddio naill ai yn eu cyfanrwydd neu ddewis a dethol yn ôl yr angen wrth deilwra’r gweithdai ar gyfer cyfranogwyr penodol.

Dogfen
Modiwl hyfforddi gweithdai datblygu'r sefydliad i reolwyr
Dogfen
Gweithdy 1 – newid meddylfryd
Dogfen
Gweithdy 2 – mesur cynnydd
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.