Skip to main content
Cymraeg English
Adnoddau dysgu ar gyfer adolygiadau ymarfer i blant ac oedolion

Datblygwyd yr adnoddau dysgu hyn gan Ymchwil mewn Ymarfer i Oedolion ar gyfer hyfforddi pobl sy’n gwneud adolygiadau ymarfer i blant neu oedolion. 

Mae’r adnoddau, sy’n cynnwys y modiwl hyfforddi, gweithgareddau a thaflenni dosbarthu, yn addas ar gyfer cyflwyno hyfforddiant i adolygwyr newydd, fel modd adfywio dysg adolygwyr presennol neu rolau allweddol eraill fel rhan o’u datblygiad proffesiynol parhaus.  

Dogfen
Canllawiau hyfforddi ar gyfer adolygiadau ymarfer plant ac oedolion
Deunyddiau diwrnod cyntaf
Dogfen
Sleidiau cyflwyniad diwrnod cyntaf
pdf
Dogfen
Themau i'w ystyried - cyfleoedd a sialensau: gweithdy adolygiadau ar gyfer oedolion
Dogfen
Themau i'w ystyried - cyfleoedd a sialensau: gweithdy adolygiadau ar gyfer plant
Dogfen
Cylch gorchwyl ar gyfer adolygiadau cryno ac estynedig i oedolion
pdf
Dogfen
Cylch gorchwyl ar gyfer adolygiadau cryno ac estynedig i blant
pdf
Dogfen
Templed adroddiad adolygiadau ymarfer i oedolion
pdf
Dogfen
Templed adroddiad adolygiadau ymarfer i blant
pdf
Deunyddiau ail ddiwrnod
Dogfen
Sleidiau cyflwyniad ail ddiwrnod
pdf
Dogfen
Gweithdy cydweithio a diogelu
Dogfen
Sut rydym yn cael diogelwch, agoredrwydd, ymddiriedaeth a chwestiynu priodol ac adeiladol - Gweithdy digwyddiad dysgu
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.