Wrth i’r boblogaeth sy’n heneiddio gynyddu, bydd dementia yn effeithio ar fwy o bobl. Mae hon yn un o’r prif heriau o ran iechyd a gofal cymdeithasol y mae Cymru yn eu hwynebu.

Mae dementia yn un o'n tri maes blaenoriaeth genedlaethol gyda gofal a chymorth yn y cartref a phlant sy'n derbyn gofal. 

Mae yna rhai ardaloedd rydym yn gwybod sydd angen eu gwella mewn gofal cymdeithasol ar gyfer pobl sy'n byw â dementia. Mae hyn yn cynnwys gwneud yn siwr fod pobl yn gallu ffeindio'r gofal a'r cymorth sydd angen mewn cymdeithasau gwledig, ac yn defnyddio'r Gymraeg lle hon ydy'r iaith gyntaf.

Adnodd dementia newydd i helpu eich ymarfer

Rydym wedi datblygu adnodd dementia ar-lein ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol. Bydd yr adnodd yn cefnogi ymarfer da mewn gofal dementia drwy roi mynediad at wybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil.Mae Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd wedi datblygu fframwaith dysgu a datblygu ar gyfer gofal a chymorth dementia mewn partneriaeth â GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym yn adeiladu ar y gwaith yma i wella gofal cymdeithasol i bobl sy'n byw gyda dementia. Rydym hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau partneriaid i wneud yn siwr bod ein gwaith yn alinio gyda gwaith cenedlaethol ar draws Cymru: