Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Therapi Galwedigaethol

  2. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

  3. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

Mae nifer helaeth o weithwyr iechyd proffesiynol perthynol yn gweithio mewn partneriaeth â’r gwasanaethau gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau i bobl yn y gymuned. Caiff rhai eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol ac mae angen iddynt gofrestru i ymarfer, ond nid oes yn rhaid iddynt gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.  

Mae angen i therapyddion galwedigaethol a rhai gweithwyr iechyd proffesiynol perthynol eraill sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.  Mae'r cymwysterau sydd eu hangen ar y gweithwyr hyn i'w gweld ar gwefan Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Nid oes angen cofrestru

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. NVQ 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion/Plant a Phobl Ifanc)

  2. NVQ 3 Hyrwyddo Annibyniaeth

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Lloegr:

  1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Lloegr

Rydym yn argymell bod gweithwyr yn cyflawni’r uned ychwanegol hon (os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes fel rhan o’u Diploma): 

• SS MU 3.1 Deall colli defnydd o'r synhwyrau.

  1. Diploma Lefel 3 ar gyfer Gweithlu Plant a Phobl Ifanc (Llwybr Gofal Cymdeithasol Plant a Phobl Ifanc)

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Gogledd Iwerddon:

  1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

Yr un cymhwyster yw hwn, er rydym yn argymell bod gweithwyr yn cyflawni'r uned ychwanegol hon (os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny fel rhan o’u Diploma):  

• SS MU 3.1 Deall colli defnydd o'r synhwyrau.

Yr Alban:

  1. SVQ Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

  2. SVQ Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol. 

Gofynion sefydlu

Mae Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn fframwaith sefydlu newydd sydd wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymorth gofal iechyd. Mae'n ymdrin â gofal a chymorth i oedolion, a phlant a phobl ifanc. Mae’n cynnig strwythur ar gyfer sefydlu pawb ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru, ac mae’n amlinellu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae angen i weithwyr newydd eu meithrin yn ystod eu chwe mis cyntaf yn y swydd.  

Mae’n ddyletswydd ar bob cyflogwr i sicrhau bod ei weithwyr newydd yn cael hyfforddiant sefydlu priodol, gan ddefnyddio'r fframwaith hwn. Mae’n bosibl bod y rôl, y sefydliad neu'r sector yn newydd i'r gweithwyr.