Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae'r rheoliadau gwasanaeth yn disgrifio gwasanaeth mabwysiadu fel gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu yng Nghymru gan: 

  • gymdeithas fabwysiadu (yn unol ag ystyr hynny yn Neddf Mabwysiadu a Phlant 2002), sy’n fudiad gwirfoddol (yn unol ag ystyr hynny yn y Ddeddf honno)

neu

  • asiantaeth cymorth mabwysiadu (yn unol ag ystyr hynny yn y Ddeddf). 

Mae plentyn yn cael ei fabwysiadu pan fydd yn dod yn aelod llawn a pharhaol o’i deulu newydd.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr gwasanaethau mabwysiadu