Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae gwasanaethau gofal cartref yn darparu gofal a chymorth i unigolion yn eu cartrefi eu hunain. Maent yn darparu ystod eang o gymorth gan wasanaethau ataliol, darllenadwyedd, cymorth ar gyfer byw'n annibynnol, cefnogaeth gyda gweithgareddau cymdeithasol, addysg a chyflogaeth.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)
  2. Dirprwy reolwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)
  3. Cydgysylltydd gwasanaeth gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)
  4. Goruchwyliwr / uwch weithiwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)
  5. Gweithiwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)