Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gwasanaethau Gofal Cartref yn cynnig amrywiaeth eang o ofal a chymorth i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r gefnogaeth hyn wedi ei adeiladu o gwmpas anghenion pobl a threfn i’w helpu aros yn eu cartrefi mewn ffordd ddiogel. Rhai o’r agweddau gall y gwasanaeth helpu a yw helpu pobl gadw mewn cysylltiad â’u cymunedau, cymorth o fewn y cartref a chefnogaeth bersonol. Mae holl reolwyr a gweithwyr sydd yn darparu gwasanaeth gofal cartref wedi eu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion)
  2. Dirprwy reolwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion)
  3. Cydgysylltydd gwasanaeth gofal cartref (gwasanaethau i oedolion)
  4. Goruchwyliwr / uwch weithiwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion)
  5. Gweithiwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion)