Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. City and Guilds Lefel 4 Ymarfer Eiriolaeth Annibynnol (C00/4016/5)

Bydd disgwyl i Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol sy’n meddu ar y City and Guilds Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol ar gyfer llwybr gwahanol e.e. oedolion, plant a phobl ifanc neu iechyd meddwl gwblhau y fframwaith cymhwysedd ar gyfer y rôl.

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae’r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. Diploma / Tystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol (Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol)

Noder: Bydd disgwyl i Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol sy’n meddu ar Dystysgrif neu Diploma Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol (Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol) ar gyfer llwybr gwahanol e.e. oedolion, plant a phobl ifanc neu galluedd meddwl gwblhau y fframwaith cymhwysedd ar gyfer y rôl.

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Lloegr a Gogledd Iwerddon:

  1. City and Guilds Lefel 4 Ymarfer Eiriolaeth Annibynnol (603/6889/5)

Mae'r cymhwyster hwn yn sylweddol llai na'r cymhwyster eiriolaeth annibynnol a ddatblygwyd ar gyfer Cymru. Felly, byddai disgwyl i Eiriolwyr Gallu Meddwl Annibynnol sy'n meddu ar gymhwyster City and Guilds Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol gwblhau adrannau llwybr a deddfwriaeth berthnasol y fframwaith cymhwysedd ar gyfer eu rôl newydd.

Yr Alban:

Nid oes cymwysterau wedi’u nodi ar gyfer yr Alban.

Gofynion sefydlu

Mae’n ddyletswydd ar bob cyflogwr i sicrhau bod ei weithwyr newydd yn cael hyfforddiant sefydlu priodol, gan ddefnyddio'r fframwaith hwn. Mae’n bosibl bod y rôl, y sefydliad neu'r sector yn newydd i'r gweithwyr.