Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Pwrpas y gwasanaethau hyn yw cynorthwyo unigolion i gael mynediad at amrywiaeth eang o weithgareddau sydd â'r nod o gryfhau llesiant a chynhwysiant cymdeithasol unigolion. Maent yn cael eu cynnig yn y gymuned neu mewn canolfan ddydd.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr gwasanaeth dydd i oedolion
  2. Dirprwy reolwr / uwch swyddog gwasanaeth dydd i oedolion
  3. Swyddog gwasanaeth dydd i oedolion
  4. Cynorthwyydd gwasanaeth dydd i oedolion