Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn disgrifio gwasanaethau canolfan breswyl i deuluoedd fel darparu llety i blant a’u rhieni (neu unrhyw berson sy’n gofalu am y plentyn) mewn man yng Nghymru:

  • lle mae gallu'r rhieni i ymateb i anghenion y plentyn ac i ddiogelu llesiant y plentyn yn cael ei fonitro neu ei asesu, a
  • lle mae'r rhieni yn cael y gofal a'r cymorth sy'n cael ei ystyried yn angenrheidiol.

Rôl swyddi

  1. Rheolwr canolfan breswyl i deuluoedd
  2. Dirprwy reolwr canolfan breswyl i deuluoedd
  3. Gweithiwr cymorth mewn canolfan breswyl i deuluoedd