Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru â'r cynllun cymeradwyo gwirfoddol:

 1. Uned 326 Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref

 2. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 3. Diploma Lefel 5 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

 4. Diploma Estynedig CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Mae cynllun cymeradwyo gwirfoddol ar gael i nanis gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru, gyda gofyniad i gyflawni'r uned CYPOP 5 – Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref, neu un o'r cymwysterau eraill sydd wedi’u rhestru yn y fframwaith hwn ar gyfer y rôl hon.

Mae'r uned CYPOP 5 sydd wedi'i rhestru yn yr adran hon yn uned arbenigol ar gyfer gweithio fel gofalwr yn y cartref yn unig, ac ni ellir ei throsglwyddo ar draws y sector cyfan fel cymhwyster.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

CYPOP 5 Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref (os caiff ei gwblhau cyn mis Medi 2019).

neu

 1. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 2. Tystysgrif mewn Ymarfer Gwarchod Plant

 3. Diploma mewn Ymarfer Gwarchod Plant

 4. Diploma Lefel 3 mewn Gofal Plant yn y Cartref

 5. Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 6. NVQ 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 7. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg Plant

 8. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar

 9. Diploma CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 10. Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Meithrin

 11. Dyfarniad y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant i weithwyr chwarae (dyfarniadau trosiannol)

 12. Tystysgrif Lefel 3 mewn Gweithio gyda Phlant

 13. Diploma CACHE mewn Nyrsio Meithrin (DNN) (NNEB yn flaenorol)

 14. Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant (DCE)

 15. Tystysgrif Genedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 16. Diploma Cenedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 17. Tystysgrif Genedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 18. Diploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 19. Tystysgrif Genedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 20. Diploma Cenedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 21. Tystysgrif Lefel 4 y Brifysgol Agored mewn Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Os oes gennych chi gymhwyster rydych wedi’i gyflawni y tu allan i Gymru, neu gymhwyster nad yw’n cael ei gydnabod yn y fframwaith hwn ar gyfer gweithio yn y sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru, bydd angen i chi gysylltu â sefydliad dyfarnu i drafod a oes modd i'ch cymhwyster gael ei gydnabod tuag at y Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) neu unrhyw gymhwyster blaenorol ar y rhestr.

Lloegr:

 1. Diploma Lefel 3 ar gyfer y Gweithlu Plant a Phobl Ifanc (Llwybr Gofal Plant a Dysgu yn y Blynyddoedd Cynnar)

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Gogledd Iwerddon:

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol. Yr un yw’r cymhwyster yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon.

Yr Alban:

 1. SVQ Lefel 4 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 2. SVQ Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar neu’n newydd i sefydliad gwblhau Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant.