Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru â'r cynllun cymeradwyo gwirfoddol:

 1. City and Guilds uned 326 - Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Mae cynllun cymeradwyo gwirfoddol ar gael i nanis gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru, gyda gofyniad i gyflawni'r uned CYPOP 5 – Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref, neu un o'r cymwysterau eraill sydd wedi’u rhestru yn y fframwaith hwn ar gyfer y rôl hon.

Mae'r uned CYPOP 5 sydd wedi'i rhestru yn yr adran hon yn uned arbenigol ar gyfer gweithio fel gofalwr yn y cartref yn unig, ac ni ellir ei throsglwyddo ar draws y sector cyfan fel cymhwyster.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

CYPOP 5 Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref (os caiff ei gwblhau cyn mis Medi 2019).

neu

 1. City and Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (gan gynnwys uned 326 a 327)

 2. CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (yn cynnwys unedau 326 a 327)

 3. Diploma Lefel 5 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

 4. Diploma Estynedig CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 5. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 6. Tystysgrif mewn Ymarfer Gwarchod Plant

 7. Diploma mewn Ymarfer Gwarchod Plant

 8. Diploma Lefel 3 mewn Gofal Plant yn y Cartref

 9. Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 10. NVQ 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 11. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg Plant

 12. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar

 13. Diploma CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 14. Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Meithrin

 15. Dyfarniad y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant i weithwyr chwarae (dyfarniadau trosiannol)

 16. Tystysgrif Lefel 3 mewn Gweithio gyda Phlant

 17. Diploma CACHE mewn Nyrsio Meithrin (DNN) (NNEB yn flaenorol)

 18. Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant (DCE)

 19. Tystysgrif Genedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 20. Diploma Cenedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 21. Tystysgrif Genedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 22. Diploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 23. Tystysgrif Genedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 24. Diploma Cenedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 25. Tystysgrif Lefel 4 y Brifysgol Agored mewn Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

O ganlyniad i newid cymwysterau yng Nghymru, fe fydd cymwysterau cyfwerth o weddill y DU yn cael eu hychwanegu yn fuan. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol fel â chymhwyster o weddill y DU.

Fodd bynnag, dylai cyflogwyr sicrhau fod unrhyw gymhwyster arall o’r DU yn cwrdd â’r meini prawf sydd wedi eu gosod yn y Fframwaith Cymwysterau cyn ei dderbyn ar gyfer cyflogaeth.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar neu’n newydd i sefydliad gwblhau Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant.