Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol o dan Safonau Gofynnol Cenedlaethol:

  1. Uned 326 Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref

  2. Uned 327 Paratoi ar gyfer ymarfer gwarchod plant

Unedau yw rhain, nid cymwysterau. Mae’r ddau yn ofynnol er mwyn cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Rhaid i unrhyw un sy’n bwriadu gweithio fel gwarchodwr plant gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. CYPOP 5 - Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref (os cofrestrwyd cyn 1 Medi 2019)

  2. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon), gan gynnwys uned CYPOP 5 – Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref

  3. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (ymarfer uwch) Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys uned CYPOP5

  4. Tystysgrif mewn Ymarfer Gwarchod Plant

  5. Diploma mewn Ymarfer Gwarchod Plant

  6. Diploma Lefel 3 mewn Gofal Plant yn y Cartref

  7. City and Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (gan gynnwys uned 326 a 327)

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Lloegr:

  1. CACHE Paratoi i Weithio ym maes Gofal Plant yn y Cartref

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Gogledd Iwerddon:

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol. Yr un yw’r cymhwyster yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon.

Yr Alban:

Nid oes llwybr cydnabyddedig ffurfiol ar hyn o bryd.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar neu’n newydd i sefydliad gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.