Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol o dan Safonau Gofynnol Cenedlaethol:

 1. City and Guilds uned 326 - Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref

 2. City and Guilds uned 327 - Paratoi ar gyfer ymarfer gwarchod plant

Unedau yw rhain, nid cymwysterau. Mae’r ddau yn ofynnol er mwyn cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Rhaid i unrhyw un sy’n bwriadu gweithio fel gwarchodwr plant gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

 1. City and Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (gan gynnwys uned 326 a 327)

 2. CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (yn cynnwys unedau 326 a 327)

 3. CYPOP 5 - Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref (os cofrestrwyd cyn 1 Medi 2019)

 4. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon), gan gynnwys uned CYPOP 5 – Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref

 5. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (ymarfer uwch) Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys uned CYPOP5

 6. Tystysgrif mewn Ymarfer Gwarchod Plant

 7. Diploma mewn Ymarfer Gwarchod Plant

 8. Diploma Lefel 3 mewn Gofal Plant yn y Cartref

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Lloegr:

 1. CACHE Paratoi i Weithio ym maes Gofal Plant yn y Cartref

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Gogledd Iwerddon:

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol. Yr un yw’r cymhwyster yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon.

Yr Alban:

Nid oes llwybr cydnabyddedig ffurfiol ar hyn o bryd.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar neu’n newydd i sefydliad gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.