Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol o dan Safonau Gofynnol Cenedlaethol:

 1. CBAC Lefel 2 Gofal Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

a

 1. City and Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

neu

 1. CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Graddau:

 1. Prifysgol De Cymru: BA Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar)

 2. Prifysgol De Cymru: Fd Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar)

 3. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 4. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Addysg ac Ymarfer Proffesiynol Blynyddoedd Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 5. Prifysgol Glyndŵr: Fd Astudiaethau Plentyndod Cynnar (EYPS)

 6. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 7. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 8. Prifysgol Aberystwyth: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 9. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Diploma AU Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

 10. Prifysgol Caerdydd: BA (Anrh) Addysg Gynnar ac Ymarferydd Proffesiynol gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (dwyieithog)

 11. Pryfysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg)

 12. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferwr y Blynyddoedd Cynnar gyda Blwyddyn Dramor

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Mae’n rhaid i o leiaf 50 y cant o'r staff sydd ddim mewn rôl oruchwylio feddu ar gymhwyster lefel 2 o leiaf sydd wedi'i nodi yn y fframwaith hwn, ac sy’n briodol i'r swydd. Mae’n rhaid i o leiaf hanner o’r rhain (50 y cant) feddu ar gymhwyster lefel 3.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

 1. City and Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

 2. CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

 3. EDEXCEL Tystysgrif / Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - CCLD (dim ond os dechreuwyd cyn 2014)

 4. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 5. Diploma Lefel 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 6. Diploma Estynedig CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 7. NVQ 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 8. NVQ 2 mewn Gofal ac Addysg Plant

 9. NVQ Level 2 Early Years Care and Education

 10. Tystysgrif CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant (CCE)

 11. Diploma Cyntaf mewn Blynyddoedd Cynnar / Nyrsio Meithrin

Dim ond ar gyfer yr ymarferwyr hynny sy’n gweithio gyda phlant 2–3 oed y bydd y cymwysterau hyn yn cael eu derbyn.

 1. Tystysgrif Cynghrair Dysgu Cyn-ysgol (PLA)

 2. Tystysgrif Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol (PPA)

 3. Diploma Cymdeithas Cylch Chwarae Cyn-ysgol Cymru mewn Ymarfer Cylch Chwarae

 4. Tystysgrif Lefel 2 CACHE mewn Gofal ac Addysg yn y Blynyddoedd Cynnar (cyfrwng Cymraeg)

 5. Tystysgrif Lefel 2 CACHE mewn Ymarfer Cyn-ysgol

 6. Diploma Cyntaf BTEC Lefel 2 EDEXCEL Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (a dderbynnir yn unig os dechreuwyd cyn 2014)

 7. Diploma Lefel 2 CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant (FfCC) (dim ond os yw’r person wedi cychwyn ar y cymhwyster cyn 2014)

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Dylai gweithwyr sy’n symud i Gymru sy’n meddu ar gymhwyster a gydnabyddir gan y Department of Education (Lloegr), y Northern Ireland Social Care Council neu’r Scottish Social Services Council gwblhau agweddau o Fframwaith Sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant sy’n berthnasol i’w rôl a’r gwasanaeth.

Fodd bynnag, dylai cyflogwyr sicrhau fod unrhyw gymhwyster arall o’r DU yn cwrdd â’r meini prawf sydd wedi eu gosod yn y Fframwaith Cymwysterau cyn ei dderbyn ar gyfer cyflogaeth.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar neu’n newydd i sefydliad gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Dylai pob aelod o staff gael hyfforddiant sefydlu, sy’n cynnwys polisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant ac iechyd a diogelwch, yn ystod ei wythnos gyntaf yn y swydd.