Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae meithrinfeydd dydd a meithrinfeydd yn darparu gofal plant i blant o adeg eu geni nes iddynt fynd i'r ysgol. Maent yn cynnig amgylchedd diogel a dysgu i blant.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr creche / gofal dydd
  2. Dirprwy reolwr creche / gofal dydd
  3. Ymarferydd creche / gofal dydd
  4. Ymarferydd cynorthwyol creche / gofal dydd