Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Mae meithrinfeydd dydd a meithrinfeydd yn darparu gofal plant i blant o adeg eu geni nes iddynt fynd i'r ysgol. Maent yn cynnig amgylchedd diogel a dysgu i blant.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr creche / gofal dydd
  2. Dirprwy reolwr creche / gofal dydd
  3. Ymarferydd creche / gofal dydd
  4. Ymarferydd cynorthwyol creche / gofal dydd