Prentisiaethau gofal yw'r rhai mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Yn 2016 fe fu dros 4,100 o bobl gyflawni prentisiaeth gofal mewn gofal cymdeithasol neu ofal plant.  Mae hynny dros 1,500 mwy na unrhyw brentisiaeth arall.

Rydym yn gweithio gyda Sgiliau Iechyd i adeiladu fframweithiau prentisiaeth yn:

  • Iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer gweithwyr a rheolwyr.

Rydym hefyd yn adeiladu fframweithiau prentisiaethau mewn:

  • Gofal dysgu a datblygiad plant ar gyfer gweithwyr a rheolwyr.

Mae gennym dîm o bencampwyr prentisiaeth profiadol ar draws Cymru. Maent yn gweithio mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu mewn blynyddoedd cynnar, ac yn gallu rhannu eu profiadau ac awgrymiadau am gyflogi prentis.

Rydym yn darparu tystysgrifau sy'n profi pobl wedi cwblhau eu prentisiaeth mewn gofal yng Nghymru.