Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae logiau cynnydd yn cofnodi cwblhau deilliannau dysgu ar gyfer pob adran sy’n cynnwys y deilliannau gwybodaeth graidd a deilliannau ymarfer ar gyfer y fframwaith sefydlu ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Diweddarwyd y rhain Fis Medi 2020.


Dylech gwblhau'r logiau cynnydd ar gyfer pob adran gyda'r gweithiwr, gan sicrhau bod tystiolaeth i gefnogi gwybodaeth, dealltwriaeth neu ganlyniadau ymarferol y gweithiwr. Mae yna hefyd enghraifft o sut mae log cynnydd wedi'i gwblhau yn edrych.

Icon dogfen
Dogfen
Enghraifft o log cynnydd wedi'i gwblhau
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 1 – Egwyddorion a gwerthoedd gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant (0-19 oed)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 2 - Iechyd, llesiant, dysgu, datblygiad a chwarae
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 3 – Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr y blynyddoedd cynnar a gofal plant
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 4 – Diogelu plant
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 5 - Iechyd a diogelwch ym maes gofal, dysgu, datblygu a chwarae plant
Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Tystysgrif cwblhau’n llwyddiannus

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.