Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Mae logiau cynnydd yn cofnodi cyflawniad canlyniadau dysgu ar gyfer pob un o'r adrannau sy'n ymwneud â chanlyniadau dysgu gwybodaeth craidd a chanlyniadau dysgu ymarfer AWIF.


Gellir cwblhau'r wybodaeth graidd naill ai cyn i'r gweithiwr newydd ddechrau yn ei rôl (cyn-gyflogaeth) neu pan fydd yn dechrau ei rôl.

Dylai'r AWIF gael ei gwblhau cyn pen chwe mis o'u dyddiad cychwyn os ydyn nhw'n gyflogedig.

Gweler enghraifft o sut mae log cynnydd wedi'i gwblhau yn edrych.