Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae logiau cynnydd yn cofnodi cyflawniad canlyniadau dysgu ar gyfer pob un o'r adrannau sy'n ymwneud â chanlyniadau dysgu gwybodaeth craidd a chanlyniadau dysgu ymarfer AWIF.


Gellir cwblhau'r wybodaeth graidd naill ai cyn i'r gweithiwr newydd ddechrau yn ei rôl (cyn-gyflogaeth) neu pan fydd yn dechrau ei rôl.

Dylai'r AWIF gael ei gwblhau cyn pen chwe mis o'u dyddiad cychwyn os ydyn nhw'n gyflogedig.

Gweler enghraifft o sut mae log cynnydd wedi'i gwblhau yn edrych.

Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 1 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 2 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 3 - Iechyd a lles (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 4 - Iechyd a lles (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 5 - Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 6 - Diogelu unigolion
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 7 - Iechyd a diogelwch ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol - tystysgrif cwblhau'n llwyddiannus