Jump to content
Sesiwn fer: 'Fframwaith sefydlu Cymru gyfan' (AWIF) ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Digwyddiad

Sesiwn fer: 'Fframwaith sefydlu Cymru gyfan' (AWIF) ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dyddiad
7 Rhagfyr 2023, 5pm i 5.30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae'r sesiwn fer hon ar gyfer unrhyw un a hoffai wybod mwy am yr AWIF.

Byddwn yn amlygu adrannau pwysig o’r fframwaith a bydd cyfle i ofyn cwestiynau i ni.

Rydyn ni'n cynnal y sesiwn ar sawl dyddiad. Dim ond un sesiwn sydd angen i chi fynychu.

Dyddiadau

  • 7 Rhagfyr, 5pm i 5.30pm
  • 11 Ionawr, 2pm i 2.30pm
  • 18 Ionawr, 5pm i 5.30pm
  • 1 Chwefror, 10am i 10.30am