Jump to content
Gwaith cymdeithasol a niwroamrywiaeth
Digwyddiad

Gwaith cymdeithasol a niwroamrywiaeth

Dyddiad
22 Mawrth 2024, 10am i 12pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiad Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Nod y sesiwn ryngweithiol hon yw rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau ynghylch pwnc niwroamrywiaeth. Bydd yn cael ei gynnal gan Fiona McDonald ac Alice Lewis-Gray, dau weithiwr proffesiynol sydd â phrofiad byw o fod yn niwroamrywiol ac yn gweithio yn y proffesiwn cynorthwyol.

Mae'r cyflwynwyr yn frwd dros weithio gyda phobl niwro-ddargyfeiriol a datblygu dealltwriaeth ehangach yn y gweithlu.

Yr hyn y byddwn yn ei gwmpasu

Yn y sesiwn hon, byddwch yn:

  • cael trosolwg byr o beth yw niwroamrywiaeth, gan edrych yn fanylach ar effaith awtistiaeth a dyslecsia
  • dysgu am gryfderau a chyfyngiadau'r amodau hyn a sut i oresgyn rhwystrau i lwyddiant yn y gwaith
  • clywed storïau ac enghreifftiau o achosion i gynorthwyo myfyrio a dyfnhau dysgu yn y maes hwn
  • dysgu awgrymiadau syml ac ymarferol a allai fod o gymorth i'r tîm cyfan
  • clywed am dechnoleg gynorthwyol a'r gwahaniaeth anhygoel y gallant ei wneud o ran arbed amser
  • darganfyddwch y camau nesaf y gallech eu cymryd i gynnal eich hun neu bobl niwroamrywiol eraill yn eich gweithlu.

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

Archebwch eich lle.