Jump to content
John Rolland Amedu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
TBC
Lleoliad
Mae hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

Bydd y gwrandawiad hwn yn ystyried pryderon diogelu difrifol a godwyd mewn perthynas ag ymddygiad John Rolland Amedu.